กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับโรงงานอุตสาหกรรม กำลังเสริมแกร่ง ตั้งเป้าภาคอุตสาหกรรมต้องปลอดภัยและทันสมัย ด้วยนวัตกรรม 4.0 (ชมคลิป)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับโรงงานอุตสาหกรรม กำลังเสริมแกร่ง ตั้งเป้าภาคอุตสาหกรรมต้องปลอดภัยและทันสมัย ด้วยนวัตกรรม 4.0

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง อุตสาหกรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่องกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้หม้อ ไอน้ำ และภาชนะรับความดันปั๊มวาล์ว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยรวมถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 บทความร่วมมือและสนับสนุน จะ informal Market ผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและวัตกรรมที่กำลังเติบโต

ร่วมด้วยบริษัทผู้เชื่ยวชาญต่างๆในพื้นที่ จัดหัวข้อสัมมนา ที่จะเป็นประโยชน์อาทิเช่น Safety Application การตรวจสอบ ประเมินตนเองด้านความปลอดภัย โดยกรมโรงงาน อุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด วิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2565 เพื่อส่งเสริมประกอบการในภาคอุตสาหกรรมก้าวสู่ความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีวัฒนกรรมควบคู่ไปกับ การให้ความสำคัญด้าน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้วัสดุ ในการผลิตอย่างคุ้มค่า

โดย บริษัทระยองวิศวกรรมและการซ่อมบำรุงจำกัด Smart บอยเลอร์ บริษัทริชแมน เวเค จีเอ็มบีเอชแอนด์ซีโอ เคจีจำกัด และ ความปลอดภัย และความพร้อม ใช้งานของอุปกรณ์ ลดความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตร เตรียมตามมาตรฐานสากล นวัตกรรม 4.0 โดยบริษัทไออาร์พีซีจำกัดมหาชน ให้ความร่วมมือ ไม่มีแบบอย่างอันเป็นองค์กรที่รู้จัก นอกจากนี้ จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม ของไทยให้ก้าวไปสู่ การผลิตที่มี การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยและพร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

ราชัญ กองทอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts