แขวงทางหลวงสระบุรี ประชาคม”โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก” บายพาสเสาไห้ สระบุรี

แขวงทางหลวงสระบุรี ประชาคม”โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก” บายพาสเสาไห้ สระบุรี

 


ที่ห้องประชุมมิตรภาพสำนักงานแขวงทางหลวงสระบุรี นายธนสาร สิทธนสาร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี เรือตรีศรัณย์วัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี และส่วนราชการธนารักษ์ สรรพากร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่มีส่วนได้ เสีย กับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบายพาสเสาไห้ ประมาณ 190 คน ที่มาจัดการการมีส่วนรวมของประชาชนในการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 362 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนถนนวงแหวนรอบเมือง กม.5+920 ด้านตะวันตก(แยกเลี่ยงเมืองเสาไห้) “โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก”ถนนบายพาส4แยกทางไปอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี การก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดถนนบายพาส สระบุรี-เสาไห้ งบประมาณปี พ.ศ.2563 จำนวน 500 ล้านบาท

โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ2ปี แล้วเสร็จ ความยาวของสะพานทั้งสิน450เมตร มี2ช่องทางจราจรไปและกลับ ช่วงทางละ2เลน รวม4ช่องทาง โดยมีความคิดเห็นของประชาชนที่ไปร่วมประชุมส่วนใหญ่ลงมติเห็นด้วยกับการก่อสร้าง เหตุผลทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายการใช้รถ ในการเดินทางและลดอุบัติเหตุการสัญจรของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสังคมและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง ซึ่งทางกรมทางหลวงจะมีมาตราการ การป้องกันผลกระทบด้านการจราจร ด้านคุณภาพอากาศ เสียงและการปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและการจัดทำแผนบริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป

Related posts