ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาอ่าวดงตาลแหล่งท่องเที่ยวสัตหีบ (ชมคลิป)

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาอ่าวดงตาลแหล่งท่องเที่ยวสัตหีบ

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.พ.63 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีหนัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องกำลังพลประชาชนจิตอาสา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

และประชาชน เป็นที่น่ายินดียิ่งในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาอ่าวดงตาล พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวอ่าวดงตาล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่ง ให้สะอาดสวยงาม

ภาพข่าว เจี๊ยบโฟกัส 0825313717

Related posts