หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล (หม่อมเต่า) รมว.แรงงาน มอบหมาย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือทายาทแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักร

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล (หม่อมเต่า) รมว.แรงงาน มอบหมาย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือทายาทแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักร

 

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักร ขณะที่ลูกจ้างกำลังบรรจุแป้งมันลงถุงที่ บริษัท ที.ซี.เอส.อุตสาหกรรมแป้งมัน จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เป็นเหตุ ให้ลูกจ้างต่างด้าวชาวเมียนมา บาดเจ็บสาหัส จำนวน 2 ราย โดยนายจ้างได้ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ลูกจ้างได้เสียชีวิตลง 1 ราย
จากเหตุการณ์ดังกล่าว หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่

โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร มอบ เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง แก่ทายาท นาย YE KO HTET รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 841,253.25 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ส่วนนาย ZAR NI OO ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปัจจุบันอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยมีค่ารักษาพยาบาลจำนวน 18,800.25 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรจะได้จ่ายให้กับทางโรงพยาบาลต่อไป


รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยและได้ให้การดูแลแรงงานต่างด้าวเฉกเช่นเดียวกับแรงงานไทยทุกประการ ทั้งในกรณีอันเกิดเนื่องจากการทำงาน ของกองทุนเงินทดแทน และกรณีอันไม่เนื่องจากการทำงานของกองทุนประกันสังคม ซึ่งกรณีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานรายนี้เพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้เพียง 3 เดือนก่อนเสียชีวิต ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน จึงขอฝากให้นายจ้างที่เข้าข่ายต้องขึ้นทะเบียนทั้งสองกองทุน ได้ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะได้ให้การดูแลเยียวยาลูกจ้าง และทายาทได้ทันท่วงทีต่อไป

—————————————

Related posts