สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัด workshop ตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่แม่บ้านทหารอากาศทั่วประเทศ

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัด workshop ตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้แก่แม่บ้านทหารอากาศทั่วประเทศ เพื่อขยายผลในการผลิตและแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา

 


ด้วยสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น หน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงมอบหมายให้ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตัดเย็บหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการ และครอบครัวทหารอากาศรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานของกองทัพอากาศ
วันนี้ (วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ทำการขยายผลจัด workshop ตัดเย็บหน้ากากอนามัย RTAF VERSION ให้แก่ผู้แทนชมรมแม่บ้านโรงเรียนการบิน และกองบินทั่วประเทศ เพื่อจะได้นำไปต่อยอดตัดเย็บ และแจกจ่ายในหน่วยต่อไป


โดยหน้ากากอนามัย RTAF VERSION นี้ได้ประยุกต์ใช้ฟิลเตอร์แอร์หรือแผ่นกรองติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักจับเชื้อโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หาซื้อง่าย และราคาไม่แพง โดยได้รับคำแนะนำจาก พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ริเริ่มนำไปใช้งานกับศิษย์การบิน โรงเรียนการบิน กำแพงแสน ซึ่งพบว่าได้ผลดี มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยแบบ N95


ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ชมรมแม่บ้านกองบินและโรงเรียนการบิน จะผนึกกำลังร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่องานในพื้นที่ของกองทัพอากาศทั้งที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัดต่อไป รวมถึงยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts