เทศบาล​ตำบล​ทับ​มา​ จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี​สร้างความปรองดองและสมานฉันท์​ในกลุ่มประชาชน​ เด็กเยาวชนและนักเรียนในพื้นที่

เทศบาล​ตำบล​ทับ​มา​ จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี​สร้างความปรองดองและสมานฉันท์​ในกลุ่มประชาชน​ เด็กเยาวชนและนักเรียนในพื้นที่

 

เมื่อ​วันที่​ 12​ ก.พ.2563 ที่ห้องประชุม​เทศบาล​ตำบล​ทับ​มา​ เป็น​ประธาน​เปิด​โครงการ​โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี​สร้างความปรองดองและสมานฉันท์​ในกลุ่มประชาชน​ เด็ก​ เยาวชน​และ​นักเรียน​ชุมชนวัดทับมา​ จำน​วน​ 100​ คน​ มีผู้บริหาร​และ​สมาชิก​สภา​เทศบาล​ตำบลทับมา​ ร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้​เทศบาลตำบลทับมา​ มีความมุ่งหวังให้สังคมไทย​ เป็นสังคมที่ปรองดอง​และ​สมานฉันท์​ ไม่มีความขัดแย้ง​ ไม่แบ่งฝ่าย​ เป็นสังคมสงบสุข​ เพื่อให้ประชาชน​รู้รักสามัคคี​ มีความปรองดองสมานฉันท์​ มีแนวทางสันติวิธี​ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง​ เทศบาลตำ​บล​ทับ​มา​ จึงได้จัดโครงการ​ดังกล่าวขึ้น​ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อส่งเสริม​สนับสนุน​การ​รู้รัก​สามัคคี​และความปรองดอง​​สมานฉันท์​ มีแนวทางสันติ​วิธี​ในการแก้ไขปัญหา​ความ​ขัดแย้ง​ และเป็​นการสร้างจิตสำนึกในการรู้จักหน้าที่ของตนเอง​ที่มีต่อส่วนรวม​ สังคม​และ​ประเทศชาติ​ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุน​ให้มีความรักชาติ​ ศาสนา​ และพระมหากษัตริย์​อีกด้วย….

 

Related posts