ฉะเชิงเทรา-เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมดูแลเอาใจใส่ยานพาหนะ เพื่อลดฝุ่น PM2.5 “ลดฝุ่น คุณทำได้”

ฉะเชิงเทรา-เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมดูแลเอาใจใส่ยานพาหนะ เพื่อลดฝุ่น PM2.5 “ลดฝุ่น คุณทำได้”

 

 

วันนี้ ( 12 ก.พ.63) บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข หน้าศาลกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการดูแลเอาใจใส่ยานพาหนะ เพื่อลดฝุ่น PM2.5 “ลดฝุ่น คุณทำได้” ซึ่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการลดปัญหาภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แทบทุกพื้นที่ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน จากข้อมูลพบว่าแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่สำคัญ ได้แก่

การจราจรขนส่ง การเผาในที่โล่ง และอุตสาหกรรม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เป็นระบบ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีจำนวนรถยนต์บนท้องถนนจำนวนมากมีบางช่วงเวลาที่การจราจรติดขัด ทำให้เป็นแหล่งปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดังนั้นการตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้มีสภาพดี ปล่อยควันเสียอยู่ในค่ามาตรฐาน จึงเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ได้ผล


จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาทำการตรวจสภาพเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อร่วมกันในเรื่องการป้องกันฝุ่นละอองPM 2.5 ภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มาทำการตรวจสภาพเครื่องยนต์ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา9.00-15.00น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข หน้าศาลกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา


********************

Related posts