วัฒนธรรม​ระยอง​ จัดประกวดบรรยายธรรม​ ระดับ​จังหวัด​ ประจำ​ปี​ 2563​ มุ่ง​ส่งเสริม​ให้เด็กนักเรียนนำหลักพุทธธรรมไปใช้เสริมสร้างให้มีคุณธรรม​และเข้าถึง​หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรม​ระยอง​ จัดประกวดบรรยายธรรม​ ระดับ​จังหวัด​ ประจำ​ปี​ 2563​ มุ่ง​ส่งเสริม​ให้เด็กนักเรียนนำหลักพุทธธรรมไปใช้เสริมสร้างให้มีคุณธรรม​และเข้าถึง​หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 


เมื่อ​วันที่​ 11​ ก.พ.ที่ศาลาการเปรียญ​วัดป่าประดู่​ ต.ท่าประดู่​ อ.เมือง​ จ.ระยอง​ นายสุรศักดิ์​ เจริญ​ศิริ​โชติ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ระยอง​ เป็น​ประธาน​เปิด​ประกวดบรรยายธรรม​ ระดับจังหวัด​ ประจำ​ปี​ 2563​ จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง​ และวัดป่าประดู่​ มีพระครูโสภิตปัญญากร​เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่​ ​ เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง​ นางศุภดี​ วิถี​ธรรมศักดิ์​ วัฒนธรรม​จังหวัด​ระยอง​ และนายทิม​ บุญรอด​ ประธานสภาวัฒนธรรม​จังหวัด​ระยอง​ ร่วมเป็นเกียรติ

การประกวดบรรยายธรรมดังกล่าว​ มีสถานศึกษาทุกสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด​ โดยแบ่งออกเป็น​ 4​ ช่วงชั้น​ ประกอบด้วย​ ระดับชั้นประถม​ศึก​ษาตอนต้น​ ป.1-ป.3​ ระดับชั้นประถม​ศึก​ษาตอนปลาย​ ป.4-ป.6​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น​ ม.1-ม.3​ และระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนปลาย​ ม.4-ม.6​ หรือ​ ปวช.1-ปวช.3​ จำน​วน​ 57 คน​ โดยผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดจะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคและประเทศต่อไป

ทั้งนี้การจัดการประกวดบรรยายธรรมดังกล่าว​ มีวัตถุประสงค์​ เพื่อส่งเสริม​ให้​เด็กและเยาวชนของชาติ ได้ศึกษา​ค้นคว้า​เกี่ยวกับ​ศาสนธรรม​ทางพระพุทธศาสนา​ ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะ​การ​พูดในที่ชุมชน​ และเพื่อ​เป็นการ​สนับสนุน​ส่งเสริมให้นักเรียน​ นักศึกษา​นำหลักพุทธธรรมไปใช้เสริมสร้างให้มีคุณธรรม​ ได้เข้าถึ​งหลักธรรม​ทางพระพุทธศาสนา​สืบไป….

Related posts