อพวช.ดูสถานจัดการอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี(มีคลิปเสียงโครงการ)

อพวช.ดูสถานจัดการอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี(มีคลิปเสียงโครงการ)

 

(11ก.พ.63)ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี นางวิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการพิพิธภัณฑ์เทดโลยี่สารสนเทศ องค์การการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.)พร้อมคณะเดินทางมาดูสถานจัดการอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมพร สาทิพจันทร์ หัวหน้าแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

จะดำเนินการจัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่อง”สนุกเพลิดเพลินไปกับการเขียนโค้ดติ้ง” ประจำปี พ.ศ.2563 โดยใช้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เป็นโครงการนำร่องแห่งแรก ระหว่างวันที่9-10 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านเทดโนโลยี่และการเขียนโปรแกรมโดยสามารถเขียนโปรแกรมที่เข้าใจง่ายด้วยภาษาซีลงไปยังบอร์ดโมโครคอนโทรลเลอร์และฝึกฝนจนสร้างอาชีพได้โดยเน้นเทดโนโลยี่ในด้านการเกษตรในอนาคต


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts