GPSC และ GLOW ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง

GPSC และ GLOW ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ และคุณสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างร่วมกันมอบอุปกรณ์การแพทย์จำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลวังจันทร์ และโรงพยาบาลนิคมพัฒนา จ.ระยอง สำหรับใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั่วไปและผู้ช่วยฉุกเฉิน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่มอบให้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคนทั้ง GPSC และ GLOW ที่ได้ร่วมกันเดิน – วิ่ง สะสมระยะทางเป็นเวลา 1 เดือน สามารถพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จรวมระยะทางทั้งสิ้น 31,960.42 กิโลเมตร สามารถซื้ออุปกรณ์ที่สำคัญทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลขาดแคลนได้ทั้งหมด 4 เครื่อง ได้แก่


1. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก
2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
3. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ และ
4. Neonate ชนิด Y Probe สำหรับเครื่อง Pulse Oximeter รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts