บวงสรวงใหญ่! “พระพิฆเนศ ปางศรีศุภะทริษติ คณปติ” ปางศุภโชค สำเร็จรวดเร็ว มหาเทพองค์แรก ณ เทวาลัยชัยบาดาล อ.บุญหนา ทวีจิตร

บวงสรวงใหญ่! “พระพิฆเนศ ปางศรีศุภะทริษติ คณปติ” ปางศุภโชค สำเร็จรวดเร็ว มหาเทพองค์แรก ณ เทวาลัยชัยบาดาล อ.บุญหนา ทวีจิตร

 


เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63 ณ เทวาลัยชัยบาดาล อาศรมแดนธรรม อ.ชัยบาดาล ต.ท่าดินดำ จ.ลพบุรี พลเอก ชุติกรณ์ สีตบุตร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก และ พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก เป็นประธานจุดเทียนมหาไชยมงคล พิธีสถาปนาองค์พระพิฆเนศ ปางศรีศุภะทริษติ คณปติ หรือ ปางศุภโชคเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ อาทิ

พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.ชัยบาดาล, คุณชนิดาภา ศรีกิ่งแก้ว, คุณธัญลักษณ์ ภูดิทชวณิชย์, คุณนงเยาว์ กุลชล, คุณวัชรี สุนทรวัฒน์, คุณสมสิริ อิงโพธิ์ชัย, คุณวิชัย อิงโพธิ์ชัย, คุณพีรพล แสงสุนีย์, พ.ท.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ, คุณอลงกต เรืองศรี ได้เป็นตัวแทนถวาย เครื่องวัสตรัม ระหว่างการเข้าร่วมพิธีสถาปนาองค์พระพิฆเนศในครั้งนี้อีกด้วย


โดยในพิธี อ.ธาริน กุลชล ประธานการจัดสร้างโครงการเทวาลัยชัยบาดาล และ อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย พราหมณ์พระเวทย์ (ผู้ก่อตั้งสยามคเณศ) พร้อมทีมงานสยามคเณศ และเทวาลัยชัยบาดาล เป็นผู้นำบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น


พระพิฆเนศ ปางศรีศุภะทริษติ คณปติ หรือ ปางศุภโชค สำเร็จรวดเร็ว มหาเทพผู้มีสิงห์เป็นบริวาร ขนาดความสูง 3 เมตร เป็นพระพิฆเนศปางพิเศษ ถือกำเนิดขึ้นมาจากการนิมิตเห็นรูปลักษณ์ขององค์พระพิฆเนศ ในลักษณะนี้ โดยพราหมณ์ ฤาษี และโยคี ที่ประเทศอินเดีย เป็นการนิมิตขึ้นมาในเวลาที่ใกล้เคียงกัน

โดยองค์พระพิฆเนศได้บอกกล่าวแก่เหล่านักบวชที่ได้รับการนิมิตว่า ท่านจะอวตารมาเป็นปางที่ 33 และจะปกปักรักษามนุษย์ในยุคใหม่ ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง อีกทั้งยังจะประทานความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งให้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปางนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปางที่จะได้รับพรโดยทันใจ


อีกทั้งพระพิฆเนศองค์นี้ ยังเป็นปางที่ได้รับศาสตราวุธต่างๆ จากมหาเทพ มหาเทวี 8 พระองค์ นั่นคือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี พระขันทกุมาร และพระอินทร์ ดังนั้นการกราบไหว้พระพิฆเนศองค์นี้ จึงเปรียบเสมือนการได้กราบไหว้มหาเทพมหาเทวี ที่สำคัญอย่างครบถ้วน


โดยในช่วงบ่ายวันนั้น ได้มีการจัดแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “พระคเณศร์เสียงา” โดยคณะโขน ศิษย์นาฏศิลปะอ่างทอง พร้อมวงปี่พาทย์ จากคณะ ครูสำรวย แก้วสว่าง ตลาดปากบางหมื่นหาญ 150 ปี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี


ทั้งนี้ในการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศองค์นี้ มีความพิเศษคือ คณะผู้จัดสร้างได้เดินทางไปยังวัดสำคัญต่างๆ และเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อขอพลีผงธูป ดิน ทราย ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนวัตถุมงคลต่างๆ มาบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระพิฆเนศ

เพื่อให้เกิดเป็นพลังหนุนนำที่เข้มข้น สมกับชื่อ ปางศุภโชค สำเร็จรวดเร็ว มหาเทพผู้มีสิงห์เป็นบริวาร โดยหลังจากนี้ผู้ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ สามารถเดินทางเพื่อมาสักการะขอพร ได้ที่ เทวาลัยชัยบาดาล บรมครูหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร อาศรมแดนธรรม อ.บุญหนา ทวีจิตร 250/4 หมู่ 1 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

 

Related posts