อุบลฯ เตรียมย้อนรอยตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา อลังการแน่นอน

เตรียมพบกับการรื้อฟืนตำนานเมืองเกษมสีมา “ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ ที่ หาชมที่ไหนไม่ได้ 14 ก.พ. 63 นี้

 


ที่ วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย พระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ ผู้นำชุมชน และ ชาวบ้าน กำลังนำไม้มาประดิษฐ์ เป็นกลไกลภายในของนกหัสดีลิงค์ พร้อมทั้งช่วยกันทาสี ส่วนหัวของนก เพื่อเตรียมนำมาแสดง ในงาน “ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


พระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ เจ้าของผลงานศิลปะ “นกหัสดีลิงค์” ระดับประเทศ กล่าวว่า ผลงานศิลปะ นกหัสดีลิงค์ นั้น เป็นงานมีกลไกลที่ซับซ่อนมากมาย การที่จะทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ สวยงามเนียนตานั้น จะต้องทำด้วยความ ประณีต พิถีพิถัน อย่างมาก เป็นศิลปะที่หาดูได้ยากเนื่องจากจะทำในวาระพิเศษเท่านั้น คือในงานพระราชทานเพลิงศพพระเถระผู้ใหญ่ ซึ่งในการทำเมรุนกหัสดี ลิงค์นั้น ได้ช่วยให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ประเพณีการทำบุญงานศพ ตำบลเกษม แห่งนี้

เมื่อครั้งอดีตนั้น เคยเป็นเมืองเก่า มีชื่อว่า ”เมืองเกษมสีมา” ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยในงาน “ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” จะมีการแสดง เปิดตำนานอีสาน “นางสีดาฆ่านกหัสดีลิงค์” ซึ่งเป็นการแสดง พิธีการฆ่านกนกหัสดีลิงค์ จะมีการร่วมเอาทั้งงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ ที่หาชมได้ยากและจะทำให้ผู้มาร่วมในพิธีนี้เกิดความประทับใจมาก คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้จะได้เห็นคุณค่าและช่วยการสืบสานอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ขาดหายไป หรือจะประยุกต์เพื่อให้มีอยู่ต่อไปในอนาคต


นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลเกษม แห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นเมืองเก่า ชื่อ”เมืองเกษมสีมา” ที่เคยมีประวัติศาสตร์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของความเกี่ยวข้องของเมืองเกษมสีมา กับ นกหัสดีลิงค์ ที่มี ท่านพระครูเกษมธรรมานุวัตร โดยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างนกหัสดีลิงค์ ในแบบอีสานของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนที่ไหน จึงได้ จัดงาน “ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” เพื่อสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอและจังหวัดอุบลราชธานี ,รื้อฟืนตำนาน อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของถิ่น และยังได้เรียนรู้ถึกวิถีการดำเนินชีวิต ของชาวบ้านในแถบนี้


ด้านนางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล กล่าวว่า อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาเยี่ยมชม งานในครั้งนี้ ซึ่งจะมีกิจกรรมพาแลง ,การแสดงของชาวบ้านเกษม และบ้านใกล้เคียง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน รับรองจะต้องประทับใจแน่นอน
ทั้งนี้ ผู้ที่ร่วมในงานจะมีแต่งกายพื้นเมืองในแบบย้อนยุค ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา ประขำปี 2563 “ชม”การแสดงเปิดตำนาน “นางสีดาฆ่านกหัสดีลิงค์” / ชิม อาหารพื้นบ้านท้องถิ่น / ช้อป สินค้า OTOP 5 ดาว / แชะ ถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชุมชน ณ วัดเกษมสำราญ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ธนัชชัย จึงเจริญ

Related posts