แม่ฮ่องสอน-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสมาคมจันทร์เสี้ยวและสาธารณสุขให้บริการตรวจเช็คคัดกรองสายตา ฟรี ทุกเชื้อชาติศาสนา

แม่ฮ่องสอน-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสมาคมจันทร์เสี้ยวและสาธารณสุขให้บริการตรวจเช็คคัดกรองสายตา ฟรี ทุกเชื้อชาติศาสนา

 


ณ มัสยิดญามีอาตุลอิสลามแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พี่น้องประชาชนหลากหลายศาสนาและชาติพันธ์ได้เดินทางมารับบริการตรวจเช็คคัดกรอง สายตา จาก โดย นพ.ภูวดล สุรีย์พงษ์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซึ่งได้ร่วมกับทาง สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข กอจ.แม่ฮ่องสอน และมัสยิดญามีอาตุลอิสลาม เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนด้อยโอกาส ยากไร้ บุคคลทั่วไป ทุกชนชาติ ศาสนา มีประชาชนเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากเกินเป้าที่คาดการไว้

ทั้งนี้มีพี่น้องประชาชนจากทั่วสาระทิศมารับบริการตรวจเข็คคัดกรองสายตา ที่มัสยิดญามีอาตุลอิสามแม่สะเรียง 417 คน และ ที่มัสยิดแม่สามแลบ 136 คน โดยทาง กอจ.แม่ฮ่องสอน และ มัสยิดญามีอาตุลอิสลาม สนับสนุนพื้นที่และอาหารเบรค. อุปกรณ์อำนวยความสะดวก. ห้องตรวจ บุคลากรเสริม. แก่คณะทีมแพทย์จากสมาคมจันทร์เสี้ยว และ สาธารณสุข เพื่อทำการตรวจรักษา. คัดกรอง โรคตา และมอบแว่นตา แก่ประชาชนในเขตอำเภอแม่สะเรียงทุกศาสนา และทุกชาติพันธ์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts