เชียงใหม่ -ขนส่งเชียงใหม่ จัดประมูลป้ายทะเบียนสวยครั้งที่ ๒๕ หมวดอักษร ขอ วันแรกคึกคัก!!! (ชมคลิป)

เชียงใหม่ -ขนส่งเชียงใหม่ จัดประมูลป้ายทะเบียนสวยครั้งที่ ๒๕ หมวดอักษร ขอ วันแรกคึกคัก!!!

 

 

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขรถ (เลขสวย) ครั้งที่ ๒๕ ของจังหวัดเชียงใหม่ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประมูล มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน จำนวน ๒๔ ครั้ง ๒๕ หมวดอักษร มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถบรรทุก ส่วนบุคคล จำนวน ๖ ครั้ง ๖ หมวดอักษร และได้รับความสนใจจากประชาขนอย่างต่อเนื่องโดยนำเงินรายได้เข้าสู่ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” จำนวนรวมทั้งสิ้น
๕๒๓,๐๓๘,๘๑๑,- บาท (ห้าร้อยยี่สิบสามล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๕ คือ หมวดอักษร ขอ “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” จำนวน ๓๐๑ หมายเลข

นอกจากนี้ ยังมีการนำหมายเลขทะเบียนรถ หมวดเสริม หมวดอักษร ขค ขง ขจ และ ขฉ ออกทำการประมูลอีก จำนวน ๑๔๐ หมายเลข ซึ่งหมวดอักษรดังกล่าว มีพื้นแผ่นป้ายเป็นภาพกราฟฟิกครอบครัวของหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย และหลินปิง โดยจัดขึ้น๒วันในวันเสาร์ที่ ๘และวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสแห่งนี้

โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกรูปแบบ มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้ว ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ จำนวน ๖๗๒ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยราคาสูงสุด หมายเลข ขอ ๙๙๙๙ ในราคา ๑,๖๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งการประมูลในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก คาดว่ามียอดรายได้รวมกว่า ๑๐ล้านบาท


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts