ฉะเชิงเทรา-ปิดจ๊อบ “วิ่งเพื่อช้าง” ท่าตะเกียบ มอบเงิน 1.5 แสน

ชาวบ้านปลื้ม “วิ่งเพื่อช้าง” ท่าตะเกียบ มอบเงิน 1.5 แสน ให้อาสาสมัครชุมชนดูแลช้างป่า และโครงการอนุรักษ์ช้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกของช้างในพื้นที่ ต.ท่าตะเกียบ

 


วันที่ 9 ก.พ. พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน “วิ่งเพื่อช้าง” ท่าตะเกียบ ครั้งที่ 1 ณ ริมอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ในการนี้คณะผู้จัดงานวิ่งการกุศล นักศึกษากลุ่มช้าง หลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (นปน.) สถาบันพระปกเกล้า ที่มี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ที่ปรึกษา นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา เป็นประธานกลุ่ม น.ส.สมจิต สาธุชาติ กำนัน ต.ท่าตะเกียบ เป็นผู้ประสานงาน ได้มอบเงินรายได้จากการจัดงาน จำนวน 150,000 บาท แก่ นายผล ปรางมาศ ผญบ.หมู่12 บ้านเนินกระบก ต.ท่าตะเกียบ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม ของอาสาสมัครชุมชนดูแลช้างป่า และโครงการอนุรักษ์ช้างที่เกี่ยวข้องต่อไป


สำหรับ การจัดกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ทั้งสุขภาพ และช่วยเหลือช้าง พร้อมเพลิดเพลินไปกับ บรรยากาศอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ที่สวยงามแล้ว ยังเป็นการจุดประกายให้สังคมทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของ ปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ทำกินของชาวบ้านใน อ.ท่าตะเกียบ และเพื่อเป็นการระดมทุน ให้แก่อาสาสมัครที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ในการเฝ้าระวังช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกิน การจัดทำโครงการนำร่องในการพัฒนาอาชีพ และบุกเบิกกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และจัดหาเงินทุนตั้งต้นให้กับหมู่บ้าน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกของช้างป่าอย่างยั่งยืน.

Related posts