มารีวิทย์สัตหีบ จัดงานยุวบัณฑิต เล็งเห็นความสำคัญให้เด็กมีความมุ่งมั่นศึกษาในระดับที่สูงต่อไป (ชมคลิป)

มารีวิทย์สัตหีบ จัดงานยุวบัณฑิต เล็งเห็นความสำคัญให้เด็กมีความมุ่งมั่นศึกษาในระดับที่สูงต่อไป

 

 

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ก.พ.63 คุณไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์และผู้จัดการโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน เป็นประธานในงานยุวบัณฑิต ครั้งที่ 24 ของโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ และให้เกียตติมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 169 คนที่จบการศึกษา และผู้ปกครอง คณะครู และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงาน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางหงษ์ทอง มณีขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ กล่าวว่า การที่โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ได้จัดงานยุวบัณฑิตในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนรักการศึกษา เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงต่อไป อีกทั้งให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเรียน

คุณไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์และผู้จัดการโรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและบัณฑิตน้อยทั้ง 169 คน ที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ เชื่อว่าทุกคนต้องมีความมุมานะอุตสาหะ เพียรพยายามจนประสบความสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับสูงต่อไปในวันข้างหน้า เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ครูคือผู้สร้างและผู้ให้ ทั้งความรู้ ความรัก และความเมตตา ไม่แตกต่างไปจากคุณพ่อคุณแม่ ขอขอบคุณคณะครูที่ได้อบรมบ่มนิสัยให้บัณฑิตน้อยทีความรู้ ความสามารถ ให้นักเรียนทุกคน ก้าวไกล ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ตั้งอยู่ทีี่ 23/1 หมู่ 7 ซอยสัตหีบสุขุมวทิ 51 (ซอยเครือนาวี)ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 038-436465, 038-738865 โทรสาร 038-738672 Email:infosattahip@maryvit.ac.th Facebook : Maryvit Sattahip School : @Mvsfanpage

ภาพข่าว เจี๊ยบโฟกัส 08253136717

Related posts