โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2563 มุ่งเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2563 มุ่งเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ก.พ.ที่โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด”บ้านวิชาการเพรักษ์ 2563″หรือ pheruk academic fair 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มีนายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูให้การต้อนรับ มีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายในงานได้มีกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดแสดงผลงานของนักเรียน ทักษะอาชีพ ผลงานของครู การแข่งขันทักษะวิชาการ การแนะแนวการศึกษา และการเผยแพร่ผลงานความรู้ของหน่วยงานภายนอกด้วย


ทั้งนี้การจัดงานเปิดบ้านดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพรักษมาตราวิทยาที่ได้ดำเนินมาในปี 2562 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เข้าร่วมงาน และทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเพื่อเผลแพร่ ผลงานและผลผลิตของการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานภายนอกให้รับทราบ ตลอดจนเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาอีกด้วย…..

Related posts