ชาวบ้านมาบตาพุด ค้านสร้างหลวงทางหมายเลข 3 ช่วงมาบตาพุด ชี้ระยะก่อสร้างนาน 3 ปี จะกระทบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

ชาวบ้านมาบตาพุด ค้านสร้างหลวงทางหมายเลข 3 ช่วงมาบตาพุด ชี้ระยะก่อสร้างนาน 3 ปี จะกระทบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ก.พ.ที่เทศบาลเมืองทมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรางานว่า ได้มีชาวบ้านในเขตเทศบาลมาบตาพุด รวมตัวกันยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายรัชยุทธ วงศ์ภุชชงค์ ประธานชุมชนซอยร่วมพัฒนา และนายไพโรจน์ สุวรรณวิจิตร กรรมการชุมชนหนองน้ำเย็น คัดค้านการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงเขตมาบตาพุด-บ้านฉาง มีนางรุ่งโรจน์ สถิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดระยอง นายชาติพงศ์ รัตนโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหวงที่ 14 นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายก อบจ.ระยอง และนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นตัวแทนรับหนังสือ


นายรัชยุทธ กล่าวในฐานะเป็นตัวแทนของชาวมาบตาพุดว่า ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสะพานกลับรถ ก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ำ ซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ขอร้องให้แก้ไขแบบก่อสร้างที่ทำให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาบตาพุดโยรวม 1.ขอคัดค้านการก่อสร้างสะพานกลับรถในเขตชุมชน เพราะเกิดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ ถ้าจะสร้างให้สร้างสะพานกลับรถในจุดกลับรถเดิมที่ใช้กันในปัจจุบัน 2.ขอแก้แบบก่อสร้างถนนคอนกรีต ให้เป็นแบบการลอกผิวถนนเดิมออก แล้วลาดยางแอสฟัลท์แบบปัจจุบันที่ใช้อยู่

เพราะแบบคอนกรีตที่จะทำสูง25 ซม.จากผิวถนนเดิม ทำให้ถนนสูงขึ้น 25 ซม.บวกกับฟุตบาทที่สูงขึ้นอีก ประมาณ 20 ซม.รวมแล้วสูงกว่าตัวบ้านเรือนเกือบครึ่งเมตร ชุมชนโดยรวมได้รับผลกระทบ 3.ขอคัดค้านเรื่องการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 1.5 ม.ระยะทางจากสะพานคลองหลอดถึงสะพานห้วยใหญ่ที่จากเดิมใช้เป็น 1 ม. และ4.ขอให้แก้ไขแบบเรื่องการทำฟุตบาทใหม่ โครงสร้างฟุตบาทเดิมยังใช้งานได้ดีอยู่ ขอให้เปลี่ยนพื้นผิวเฉพาะตัวหนอนด้านบน และก่อสร้างฟุตบาทเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่มีฟุตบาทในปัจจุบันด้วย

ทั้งนี้ หลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับเรื่องพร้อมรับปากว่าจะหารือส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ชาวบ้านร้องขอ ก่อนที่กลุ่มชาวบ้านจะสลายตัวกันกลับบ้าน….

Related posts