จ.ระยอง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน(อส.) ปีที่ 66

จ.ระยอง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน(อส.) ปีที่ 66

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 ก.พ.63 ที่ศาลาประชาคม​ อ.วังจันทร์​ จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน(อส.) ปีที่ 66 ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล มอบเข็ม อส.สดุดี แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส.จำนวน 9 ราย มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูปถัมป์ทุนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง​ และทุนสมาคมแม่บ้านมหาดไทยแก่บุตรสมาชิก อส.และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 52 ทุน

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า วันที่ 10 ก.พ.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง ได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งและบทบาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในอดีต รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับสมาชิก ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นกองกำลังกึ่งทหาร ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง ซึ่งนับวันนี้ครบ 66 ปีแล้ว โดยบทบาทหน้าที่ เป็นกองกำลังประจำถิ่นในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและรักษาความสงบเรียบร้อย

แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของสมาชิก จึงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลัก ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ การกระทำของข้าศึก การรักษาสถานที่สำคัญ และการข่าว เป็นต้น และจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของกองบัญชาการ เช่น การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การป้องกันเหตุและการปราบปรามยาเสพติด หรือภารกิจอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย…..

Related posts