อ่างทอง-เทศบาลตำบลบางจักสุดทนหลังเขตอำเภอผักไห่ใช้ลวดสลิงกั้นแม่น้ำน้อยจนผักตบชวาล้นมายังพื้นที่อ่างทองระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร (ชมคลิป)

อ่างทอง-เทศบาลตำบลบางจักสุดทนหลังเขตอำเภอผักไห่ใช้ลวดสลิงกั้นแม่น้ำน้อยจนผักตบชวาล้นมายังพื้นที่อ่างทองระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร

 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงานเจ้าหน้างานป้องกันและพนักงานเทศบาลตำบลบางจัก นำเรือท้องแบนขึ้นรถบรรทุก เดินทางไปยังริมแม่น้ำน้อยบริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตัดลวดสลิงที่ถูกขึงขวางลำแม่น้ำน้อย ทำให้ผักตบชวาไม่สามารถไหลตามน้ำไปได้จนผักตบชวาลอยเต็มแม่น้ำน้อยระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลบางจัก ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทำให้น้ำในแม่น้ำน้อยเกิดเน่าเหม็น ไม่สะอาดสวยงามน่าอยู่ น่ามองเหมือนแต่ก่อน และไม่สามารถสัญจรทางน้ำได้สะดวก ประกอบกับบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์สภากาชาดไทย


ด้านนายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก กล่าวว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่เลี้ยงปลาในกระชังและชาวบ้านที่ใช้น้ำในแม่น้ำน้อยว่ามีผักตบชวาอัดแน่นอยู่ในแม่น้ำน้อย ทางเราได้ไปตรวจสอบผักตบชวาที่มีในแม่น้ำน้อยจนถึงบริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีลวดสลิงถูกขึงขวางลำแม่น้ำน้อยจนผักตบชวาไม่สามารถลอยไปตามน้ำได้ทำให้ล้นทะลักเข้ามาในพื้นที่เรา วันนี้ทางเทศบาลตำบลบางจัก ได้นำเรือท้องแบนมาลงแม่น้ำน้อยเพื่อตัดลวดสลิงและเก็บผักตบชวา แต่สอบถามชาวบ้านและผู้นำแล้วไม่มีใครทราบว่าใครเป็นคนขึงลวดสลิง แต่แน่ๆต้องเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการได้


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

Related posts