เทศบาลตำบล​ทับ​มา​ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง​ในพื้นที่​ ส่งเสริมสร้างอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตัว

เทศบาลตำบล​ทับ​มา​ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง​ในพื้นที่​ ส่งเสริมสร้างอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตัว

 


เมื่อเวลา​ 09.00​น.วันที่​ 7​ ก.พ.ที่ห้องประชุม​โรงเรียน​อนุบาล​ทับ​มา​ ต.ทับ​มา​ อ.เมือง​ จ.ระยอง​ นายชูชาติ​ คงทน​ รองนายกเทศมนตรี​ต​ำ​บล​ทับ​มา​ เป็น​ประธาน​เปิด​โครงการ​ส่งเสริม​คุณภาพชีวิต​ผู้มีรายได้​น้อย​ ผู้ด้อยโอกาส​ ผู้​​ไร้​ที่พึ่ง​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ มี​นายสมชาย​ ทรัพย์​สิน​ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี​ตำบลทับมา​ นายปัญญา​ ล้นล้ำ​ รองประธาน​สภา​เทศบาลตำบลทับมา​ น.ส.ทิพย์​ เจริญ​คุณ​ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์​ กองสวัสดิการสังคม​ เทศบาลตำ​บล​ทับ​มา​ ร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้​สืบเนื่องจากเทศบาล​ตำบลทับมา​ มีผู้อยู่ในภาวะลำบาก​ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจำนวนมาก​ ซึ่ง​เป็นผู้สูงอายุ​ ผู้ป่วย​เอดส์​ คนพิการ​ เด็กและเยาวชน​ และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ จำน​วน​ 3,846 คน​ เทศบาลตำบลทับมา​ ได้เล็งเห็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น​ จึงได้จัดโครงส่งเสริมคุณภาพ​ชีวิต​ดังกล่าวขึ้น​ โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อส่งเสริมให้​ผู้​เข้า​ร่วม​โครงการ​ได้ตระหนัก​ถึง​คุณค่าของตัวเอง พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม​ และเพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสในการพัฒ​นาคุณ​ภาพ​ชีวิตตนเอง​ สร้างความเสมอภาค​และ​เท่าเทียมในสังคม

​ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างงาน​ สร้างอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย​ โดยมีการอบรมให้ความรู้​เรื่องการสร้างอาชีพ​ เช่น​ การมช้เทคโนโลยี​ในการสร้างช่องทางการตลาด​ การแปรรูป​และ​ถนอมอาหาร​(น้ำพริกปลาย่าง)​ การปลูกพืชผักสวนครัว​ การทำถ้วยชามจากใบไม้​ และสิ่งประดิษ​ฐ์จากวัสดุเหลือใช้​(พวงกุญแจดอกทิวลิป)​ โดยมีวิทยากร​จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง​ระยอง​และศูนย์​ฝึก​อาชีพชุมชนบ้านแลง​ มาให้ความรู้…

Related posts