จันทบุรี-เขื่อนคิรีธารจังหวัดจันทบุรีปล่อยน้ำเพิ่มเป็น 2 ล้าน ลบ.ม.แก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ชมคลิป)

จันทบุรี-เขื่อนคิรีธารจังหวัดจันทบุรีปล่อยน้ำเพิ่มเป็น 2 ล้าน ลบ.ม.แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 

คณะกรรมการส่วนอำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์( ภัยแล้ง ) จังหวัดจันทบุรี ได้มีมติที่ประชุมในการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนคิรีธาร ผ่านมายังแม่น้ำจันทบุรีจาก 6 แสนลูกบาตรเมตร เป็น 2 ล้านลูกบาตรเมตร เพื่อให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอแก่ประชาชนในเขตเมืองโดยเฉพาะการอุปโภค – บริโภค น้ำต้นทุนการผลิตประปา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทุกวันพุธจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนคิรีธาร อ.มะขาม ลงมาครั้งละ 6 แสน ลบ.ม.แต่ปริมาณน้ำที่ลงมาถึงฝายยางยังไม่เพียงพอในการอุปโภค – บริโภค ของประชาชนในเขตเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา คณะกรรมการส่วนอำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์( ภัยแล้ง )จังหวัดจันทบุรี

จึงมีมติให้ปล่อยน้ำเพิ่มพร้อมทั้งขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่เป็นแนวคลอง แม่น้ำไหลผ่าน งดสูบน้ำที่ปล่อยเพิ่มเติมตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันนี้ ( 5 ก.พ.63 ) ถึง 12.00 น.วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ในรอบนี้ รวมทั้งได้มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ผนึกกำลัง ทหารจาก มทบ.19 / กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด /ตำรวจ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ฝ่ายปกครอง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตามแนวลำคลองเพื่อขอความร่วมมือเกษตรกรไม่สูบน้ำในห้วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ปริมาณน้ำไหลไปถึง ฝายยาง ต.จันทนิมิต อ.เมือง ป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมกันนี้ จังหวัดจันทบุรีขอความร่วมมือเกษตรกร และ ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า รักษาสมดุลปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดฤดูกาล เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts