คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี พระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าคณะตำบลนาโฉง อดีตรองเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี พระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าคณะตำบลนาโฉง อดีตรองเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง

 


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00น. ที่เมรุลอย วัดศาลาแดง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเมธากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดบุรีรตนาราม(วัดปากเพรียว)พระราชธิราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา พระครูสันตจิตตากร เจ้าคณะตำบลนาโฉง เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง พร้อมเจ้าคณะสังฆาธิการทุกวัด

ได้ร่วมกับประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสุทธศีลาภรณ์ (สวัสดิ์ สุทธสีโล) อดีตเจ้าคณะนาโฉง (กิตติมศักดิ์) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่26มกราคม2563 ด้วยโรคชรา ณ กุฏิสงฆ์วัดศาลาแดง จัดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่27มกราคม2563ถึงวันที่3กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี รศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและมีนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ คณะศิษยานุศิลย์และคณะกรรมการวัดศาลาแดง ประชาชนทั่วไปที่ศรัทธา มาร่วมประกอบในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสุทธศิลาภรณ์(สวัสดิ์ สุทธสีโล)เป็นจำนวนมาก


ประวัติพระครูวิสุทธศิลาภรณ์(สวัสดิ์ สุทธสีโล)บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่14พฤษภาคม2496 ขณะอายุ29ปี ณ วัดหนองจิก ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และได้มาจำพรรษา ณ วัดศาลาแดง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 จึงถึงปัจจุบันที่มรณภาพ อายุ96พรรษา67
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสุทธศิลาภรณ์(สวัสดิ์ สุทธสีโล) นี้ทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม 600 ขวด 50โหล ไว้บริการในงาน


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts