ระยอง-เทศบาล​ตำบล​ทับ​มา​ เติมความรู้เจ้าหน้าที่​โครงการ​เพิ่มประสิทธิภาพ​จัด​ทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล​ทับ​มา​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563

ระยอง-เทศบาล​ตำบล​ทับ​มา​ เติมความรู้เจ้าหน้าที่​โครงการ​เพิ่มประสิทธิภาพ​จัด​ทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล​ทับ​มา​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563

 


เมื่อ​วันที่​ 3​ ก.พ.2563 ที่ห้องประชุมเทศบาล​ตำ​บล​ทับ​มา​ อ.เมือง​ จ.ระยอง​ นายประเสริฐ​ วงษ์​ศรี​ นายก​เทศมนตรี​ตำบลทับมา​ เป็นประธาน​เปิด​โครงการ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​จัด​ทำแผน​พัฒนา​เทศบาลตำ​บล​ทับ​มา​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ มีผู้บริหาร​ สมาชิกเทศบาล​ ข้าราชการ​ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา​ กำนัน ผู้​ใหญ่บ้าน​ คณะกรรมการ​สนับสนุน​การ​จัดทำแผน​พัฒนา​ท้องถิ่น​ คณะกรรมการ​ติดตามแผนพัฒนาฯ​ และประธาน​กลุ่ม​องค์กร​ต่างๆ​ ในพื้นที่​ เข้าร่วมโครงการ​ จำน​วน​ 90 คน​

นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม​ ปลัดเทศบาลตำบลทับ​มา​ กล่าวว่า​ การจัดทำแผน​พัฒนา​ท้องถิ่น​มีความสำคัญต่อการพัฒนา​องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​เป็นอย่างยิ่ง​ ทั้ง​นี้เนื่องจากแผนพัฒนาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนา​ให้มุ่งไปสู่สภาพการ์อันพึงประสงค์​ได้อย่างเท่าเทียม​ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์​เกิดการพัฒนา​แบบ​มีส่วนร่วม​ของทุก​ฝ่าย​ เทศบาลตำบลทับมา​ จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ​ดังกล่าวขึ้น​ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อ​ให้ผู้เข้ารับอบรมได้ศึกษา​และ​เรียนรู้​แนวทางในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น​(พ.ศ.2561-2565)​

และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบกระบวนการจัดทำ/เพิ่มเติม/แก้ไข​เปลี่ยนแปลง​แผนพัฒนาท้องถิ่น​ ตามระเบียบ​กระทรวง​มหาดไทย​ว่าด้วยการจัดทำแผน​พัฒนา​องค์​กรพัฒนาขององค์​กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ พ.ศ.2548 และแก้ไข​เพิ่ม(ฉบับ​ 3)​ พ.ศ.2561 รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้และเทคนิคสำหรับการนำแผน​พัฒนา​ท้องถิ่น​ไปสู่การปฏิบัติ​ เพื่อ​ให้เกิดการพัฒนา​ท้องถิ่น​อย่าง​ยั่งยืน​ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการติดตาม​และประเมินผล​แผนพั​ฒนาท้องถิ่น​ด้วย….

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts