สระแก้ว-จัดพิธีวันทหารผ่านศึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกำลังพลผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ

สระแก้ว-จัดพิธีวันทหารผ่านศึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกำลังพลผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ

 

*****เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ ณ อนุสาวรีย์วีรชนทหารกล้า นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พลตรีหทัยเทพ กีรติอังกูล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและสมาชิกทหารผ่านศึก ร่วมพิธีวางพวงมาลาพร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อคาราวะและรำลึกถึงดวงวิญาณและวีระชนผู้กล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อชาติ
***** วันทหารผ่านศึกซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยจะได้แสดงความระลึกถึงและเชิดชูเกียรติ วีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่าทหารผู้เสียชีวิตและพิการจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อแสดงความระลึกถึงและเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก


*****พลตรีหทัยเทพ กีรติอังกูล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 กล่าวว่า จัดงานวันทหารผ่านศึก ในวันที่ 3 ก.พ.2563 ภายใต้ชื่องาน “ทหารผ่านศึก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย ที่ทหารได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวีรกรรมที่ควรยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ได้ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่เหล่าทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับ , พิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณและสักการะอัฐิ ณ ห้องจารึกชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พิธีวางพวงมาลา พิธีเชิดชูเกียรติและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว สำหรับพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกของกำลังพล 3 เหล่าทัพ ตำรวจตระเวนชายแดน และอาสารักษาดินแดน รวมถึงขบวนกองเกียรติยศ ของเหล่าทหารผ่านศึกอีกด้วย


***** พ.ต.วิสิทธิ์ เสนารัก ที่ปรึกษาทหารผ่านศึกจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้มีการวางพวงมาลา เพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลระลึกถึงคุณงามความดีที่เหล่าทหารผู้กล้า ผู้ซึ่งประกอบวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ด้วยความเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยและเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกประจำการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้นอกจากประกอบพิธีวางพวงมาลา และพิธีทางศาสนาแล้ว ของทหารประจำการเพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกอีกด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาไทยได้ผ่านสงคราม มากมายหลายครั้ง นับตั้งแต่กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลี เวียดนาม และการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทำให้มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ

*****ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก สำหรับประเทศไทยได้จัดทำดอกป๊อปปี้ จำหน่ายในวันทหารผ่านศึก เพื่อต้องการหาทุนมาช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึก ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ จึงได้เลือกเอาดอกป๊อปปี้สีแดง ซึ่งมีประวัติเกี่ยวโยงถึงสมรภูมิฟลานเดอร์ส สมรภูมิเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ระหว่างสัมพันธมิตร และเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสงครามในครั้งนั้น ทหารพันธมิตรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสมรภูมินี้มากที่สุด จอมพลเอิร์ล ออฟ เฮก ผู้บัญชาการรบที่นั่นได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าพิศวง ณ สมรภูมิดังกล่าว ในบริเวณหลุมฝังศพทหาร โดยมีดอกป๊อปปี้ป่าขึ้นอยู่ทั่วไป ทำให้เกิดเป็นลานสีแดงฉานสวยงาม ตั้งแต่นั้นมาดอกป๊อปปี้จึงกลายเป็นดอกไม้อนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติดังกล่าว

#ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ รายงาน #

Related posts