ระยอง -โกลว์ ชี้แจงข้อมูลกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ นิคมฯมาบตาพุด (ชมคลิป)

ระยอง -โกลว์ ชี้แจงข้อมูลกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ นิคมฯมาบตาพุด

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานประชุมชี้แจง ตามท่ีเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:17 น.ได้เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ส่งผลให้โกลว์ไม่สามารถส่งไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมบางรายที่รับไฟฟ้าจากโกลว์ตามสัญญาตั้งแต่เวลา 16:17 น.ของวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563


บริษัทฯได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนและสามารถเริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 17:15-18:12 น.ในวันเดียวกัน ทั้งน้ีบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบอุปกรณ์ปลดวงจรไฟฟ้าให้มีความมั่นคง มากยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกบริษทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณท่านที่ได้เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ชี้แจงมา ณ โอกาส นี้
ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลีบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) โทร 081 813 7226เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน


บริษัทโกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม โกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหน่ึงในประเทศโดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,084 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,268 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำ ทั้งสิ้น 1,116 ตัน ต่อชั่วโมง
กลุ่ม บริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัท อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสากรรมฯใกล้เคียง

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts