สระบุรี-พิธีเททองหล่อพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี (มีคลิปภาพพิธีเททองหล่อพระ)

สระบุรี-พิธีเททองหล่อพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี (มีคลิปภาพพิธีเททองหล่อพระ)

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.39 น.ที่มณฑลพิธีลานพิกุล หน้าพระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี คณะประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมี พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาและรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายและรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเมธากร เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม(วัดปากเพรียว)และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระสิทธิพิมล(หลวงพ่อจักษ์) เจ้าอาวาสวัดซุ้ง พระครูปลัดวิชัย เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ทางฝ่ายฆราวาส

โดยนายภพพิศิษฐ สุขะพิศิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาลยุติธรรม นายจักรพงศ์ ศิริพจนานนท์ (รองดัม)รองนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมประชาชนและผู้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีเททองหล่อพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล ได้เขียนและมอบแผ่นเงิน ทอง นาก เพื่อให้ช่างหล่อเทพระนำไปเททองลงเบ้า หล่อพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสมทบกองทุนปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
ประวัติหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล(หลวงพ่อองค์ดำ) เป็นพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง39นิ้ว ศิลปสมัยสุโขทัย งดงามอายุกว่า770 ปี ประดิษฐคู่กับพระประธานในพระอุโบสก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts