ระยอง – นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีตัดสาแหรกหวาย ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดสมานมิตร (ชมคลิป)

ระยอง – นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีตัดสาแหรกหวาย ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดสมานมิตร

 

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีตัดสาแหรกหวาย งานปิดทอง ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ณ พระอุโบสถ วัดสมานมิตร บ้านสมานมิตร ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง โดยมี นายธัชพล เอี่ยมงาม ปลัดอำเภอเมืองระยอง นายอัครเดช ล่องดุริยางค์ กำนันตำบลกะเฉด นายศิริพันธุ์ ตรีไตรรัตนกุล กำนันตำบลสำนักทอง พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลสำนักทอง ให้การต้อนรับฯ


ด้วยวัดสมานมิตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ทางวัดจึงได้จัดให้มีการจัดงานปิดทอง ฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีการอ่านประกาศ เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมนำถวายแด่ประธานสงฆ์ต่อไป

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts