ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจโรงแต่งแร่ บริษัท สินแร่สาคร จำกัด ใหญ่สุดในอาเซียน คุมเข้มป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจโรงแต่งแร่ บริษัท สินแร่สาคร จำกัด ใหญ่สุดในอาเซียน คุมเข้มป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

 

31ม.ค.63 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ น.ส.อารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงแต่งแร่ บริษัท สินแร่สาคร จำกัด เลขที่ 221 หมู่ 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย นายสถาพร บุญรอด ผู้จัดการโรงงาน ให้การต้อนรับและร่วมประชุม มีการรายงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภายในโรงงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยโรงแต่งแร่ บริษัท สินแร่สาคร จำกัด ถือเป็นโรงแต่งแร่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2528 นำเข้าแร่จากประเทศออสเตรเลียมาทางเรือที่ท่าเทียบเรือประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน ปีละประมาณ 20,000 ตัน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่ คัดแยกจนได้เป็นแร่หลายชนิด เช่น ZIRCON ดีบุก จากนั้นจึงทำการส่งออกไปต่างประเทศที่ท่าเรือกรุงเทพฯ โดยเป็นการส่งออกร้อยละ 98 ไปยังตลาดหลักคือที่ประเทศจีน เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการหล่อเหล็ก ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และลวดเชื่อม เป็นต้น


สำหรับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน มีบริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยมีจุดตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ จุดตรวจวัดเสียง จุดตรวจวัดรังสี จุดเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ วว.และได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2560 และ 2561 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้มงวดป้องกันการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ทั้งการตรวจควันดำยานพาหนะบนเส้นทางถนนเพชรเกษม การเข้มงวดห้ามการเผาทุกชนิดในที่โล่งแจ้ง รวมทั้งการออกตรวจตราโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในพื้นที่ไม่ให้มีการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจดูกระบวนการผลิตของโรงแต่งแร่ บริษัท สินแร่สาคร จำกัด พบว่าทางโรงงานมีระบบบริหารจัดการภายในโรงงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ได้กำชับให้ทางโรงงานเข้มงวดดูแลเรื่องปัญหาฝุ่นละอองให้ดีโดยเฉพาะในขั้นตอนที่เป็นกระบวนการแห้ง และควบคุมระวังการกระจายของผงแร่ในระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ จังหวัดมีแผนการจัดเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจโรงงานต่างๆ เป็นระยะ หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


นายนิพล ทองเก่า หัวหน้าศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts