ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง เเละTops Supermarket นำผลผลิต เเละผลิตภัณฑ์เเปรรูปทางการเกษตร มาจำหน่ายให้กับชาวระยอง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง เเละTops Supermarket นำผลผลิต เเละผลิตภัณฑ์เเปรรูปทางการเกษตร
มาจำหน่ายให้กับชาวระยอง

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง เเละTops Supermarket นำผลผลิต เเละผลิตภัณฑ์เเปรรูปทางการเกษตร
มาจำหน่ายให้กับชาวระยอง อาทิ ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ สินค้าหัตถกรรมจากภาคเหนือ สมุนไพรเเปรรูป ผลิตภัณฑ์จากดอยคำ เเละ พบกับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของปีนี้ “เคพกูสเบอร์รี่”
เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 500 บาทขึ้นไป รับฟรี ถุงผ้าจากโครงการหลวง
ณ.ลานกิจกรรมชั้น1 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ตั้งเเต่วันที่15-19 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts