ชัยภูมิ-สุดน่ารักร้อนไม่บ่น ขบวนพาเหรดกีฬาสีหนูๆชั้นอนุบาลจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการยาวกว่า1กม.

ชัยภูมิ-สุดน่ารักร้อนไม่บ่น ขบวนพาเหรดกีฬาสีหนูๆชั้นอนุบาลจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการยาวกว่า1กม.

 

29ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร. อนุบาลวันชัยกูล ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี2563 ซึ่งจัดขึ้นภายสนามหญ้าเทียม ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล พร้อมจัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดของนร.ที่มีความยาว1กม.สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีนักเรียนและคณะครูอาจารย์รวมทั้งผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกว่าพันคน


ด้าน นายภวิน วันชัย ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า งานกีฬาสีภายใน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่3 นักเรียนที่เข้าร่วม 400คน เพื่อปลูกฝังให้ นร.รักการเล่นกีฬา และความกล้าแสดงออกรวมถึงมีการจัดให้มีการเดินพาเหรดภายในหมู่บ้านโคกกุง เพื่อแสดง ศักยภาพความยิ่งใหญ่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ ร.ร. ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ที่ รร มีนร.เต็มชั้นถึงป.6 และยังมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ามาสมัครเป็นอย่างมาก และในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ปกครองกว่าหนึ่งพันคนเดินทางเข้าร่วมชมงาน

 

ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านยังให้ความอนุเคราะห์ ในการสนับสนุน การแต่งงกายอัน สวยงาม อลังการให้เด็กๆ อีกทั้งยังเข้าร่วม กิจกรรมของ รร โดย จะใส่เสื้อตามสีที่บุตรหลานของท่านประจำอยู่ และร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับบุตรหลานเช่นการแข่ง ชักเย่อ วิ่งพลัดบนสนามหญ้าเทียม เพื่อใช้ในการแข่งขันให้เด็กๆ สร้างความสุขสนุกสนานในการเล่นกีฬา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4สี คือสีเขียว ชมพู แสด ฟ้า รวมทั้งคณะคุณครูมีความตั้งใจในการจัดสแตนเชียร์ได้อย่างสวยงาม

แสดงถึง คุณภาพและศักยภาพ ของครูที่ตั้งใจทำเพื่อนักเรียน ในการยังมีการแสดงเต้นเปิดงานอนุบาล และประถม พร้อมทั้งมีการแข่งขัน กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งเด็กๆมีการฝึกซ้อมและมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก จุดประสงค์คือ อย่างให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แต่ละสีทำออกมาได้ดีมากๆ กองเชียร์เสียงดัง ลีดเดอร์โชว์การเต้นได้สวยงามพร้อมเพียงโดยมีการเต้น และแปลแถว ต่อตัว อีกด้วย


และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตื่นตัวและสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี และมีพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญาอย่างมีคุณภาพ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด

Related posts