กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบปลดทหารกองประจำการหลังรับใช้ชาติอย่างสมเกียรติ

กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบปลดทหารกองประจำการหลังรับใช้ชาติอย่างสมเกียรติ

 


วันนี้ 28 ม.ค.63 นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาโท สุวิทย์ ไกรษร รองผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือ มาเป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.2560 พลัดที่4 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดี ตลอดจนทหารกองประการจำนวน 113 นาย เข้าร่วมในพิธี


ตามคำสั่ง กองทัพเรือ ที่ 3/2563 ลง 16 มกราคม 2563เรื่อง การปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ. 2560 ผลัดที่ 4ให้ปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้หน่วยต่างๆ กระทำพิธีปลดทหารกองประจำการและผู้บังคับบัญชาให้โอวาทแก่ทหาร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนหลังจากการปลดประจำการต่อไป ทหารกองประจำการในสังกัด กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 113นาย ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ทหารทั้ง 113นาย มีความมานะอุตสาหะ และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดีมาโดยตลอด และในโอกาสที่จะปลดประจำการไปนี้ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก ให้แก่ทหารปลดทุกนาย


นาวาโท สุวิทย์ ไกรษร กล่าวว่า พลทหารที่เข้ามารับใช้ประเทศชาติจนถึงวาระต้องปลดประจำการออกไปกลับคืนสู่ภูมิเนาเกิด นับเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต ที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว จากครอบครัว และคนเป็นที่รัก เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ สมเป็นลูกผู้ชายชาติทหารโดยแท้ ในชีวิตทหารกองรักษาความปลอดภัย ถือว่าพวกท่านได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการถวายความปลอดภัย แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จงนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts