ตาก – หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตาก ประสานประเทศเพื่อนบ้านคุมเข้มการเข้าออกบริเวณท่าเรือ คัดกรองป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า

ตาก – หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตาก ประสานประเทศเพื่อนบ้านคุมเข้มการเข้าออกบริเวณท่าเรือ คัดกรองป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า

 


วันนี้ 27 มกราคม 2563 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยพันเอกกฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด ด่านศุลกากรแม่สอด และตำรวจตรวคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม แผนการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัส โคโลน่า โดยมีการลงพื้นที่ บริเวณท่าเรือ ต่างๆในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก

โดยเฉพาะท่าเรือ ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ที่อยู่ตรงข้าม กับเมืองชุ่ยโก๊กโก่ จังหวัดเมียวดี ซึ่งเป็นเมืองจีน ที่มีการสร้างเมืองขนาดใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเมียวดี ประเทศสหภาพเมียนมา มีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณท่าเรือ ดังกล่าว ในฝั่งตรงข้าม มีเจ้าหน้าที่ชาวเมียนมา ให้ความร่วมเป็นอย่างดี ในการตั้งจุดคัดกรอง โดยพยายามแนะนำให้ชาวจีน เดินทางข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 บริเวณตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด แทนการข้ามแดนผ่านทางเรือ เพื่อให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโลน่าอย่างทั่วถึง หลังจากที่ฝ่ายไทย ได้มีการประสานความร่วมมือกับเมียนมา ผ่านช่องทางคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นทีบีซีไทย-เมียนมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการระบาดของโรค


ในขณะเดียวกันคณะได้มีการ ตรวจเยี่ยม ดูมาตรการ การคัดกรองโรคไวรัสโคโลน่า ทั้งที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอำเภอแม่สอด และบริเวณ เชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ตำบลท่าสายลวด ซึ่งถือว่าเป็นจุดคัดกรอง โรค เนื่องจากมีการเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก ทั้งการเดินทางทางอากาศยานและผ่านแดนทางพื้นดิน โดยเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มีการตั้งเครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ซักถามประวัติการเดินทาง เน้นหนักในกลุ่มชาวจีน อย่างไรก็ตามสำหรับมาตรการการคัดกรองโรคไวรัส โคโลน่า ในพื้นที่ชายแดน จะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้เข้าข่ายต้องสงสัย ของโรคไวรัสโคโลน่าแต่อย่างใด

ภาพ-ข่าว/วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts