พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี

 


(25 ม.ค.63) ที่วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภพพิสิษฐ์ สุขะพิสิษฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร

ซึ่งเมื่อครั้ง เมื่อวันที่25มกราคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ได้เสด็จมายังวัดมงคลชัยพัฒนา พระราชทานพระรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อประดิษฐสถานไว้เป็นที่สักการะแก่ชุมชนและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเป็นสิริมงคลกับวัด ในพิธีนี้มี พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาและรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายและรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน คณะสายบุญ มาร่วมประกอบพิธีนี้ โดยทางวัดมงคลชัยพัฒนา ได้ถือระหว่างวันที่25-26 มกราคม 2563 เป็นงานประจำปี พ.ศ.2563 มี”ปิดทองหลวงพ่อทันใจปรารถนา”

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts