อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ทำพิธิอัญเชิญพระพุทธวิศิษฐพิชิตมารประทานพร มาประดิษฐาน (มีคลิปภาพ)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ทำพิธิอัญเชิญพระพุทธวิศิษฐพิชิตมารประทานพร มาประดิษฐาน

 

(25 ม.ค.63) ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายภพพิศิษฐ์ สขะพิศิษฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะสายบุญ ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธวิศิษฐพิชิตมารประทานพร มาประดิษฐาน ณ วัดมงคลชัยพัฒนา โดยมีพระราชธีราภรณ์ และ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะพระสงฆ์ประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์


พระพุทธวิศิษฐพิชิตมารประทานพร องค์นี้นั้นซี่งมีพิธีเททองหล่อพระ เมื่อวันที่14ธันวาคม2562 ณ โรงงานพุทธรักษาหล่อพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน เป็นเจ้าภาพจัดสร้างขึ้น


สำหรับพระพุทธวิศิษฐพิชิตมารประทานพร ที่ประดิษฐานจัดสร้างไว้ที่จังหวัดสระบุรีมี5องค์ องค์ที่1 อยู่ที่ชั้น11 ศาลแรงงานภาค1 สระบุรี องค์ที่2-3 (องค์ใหญ่และองค์เล็ก)อยู่ที่วัดพระพุทธฉาย องค์ที่4 อยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร องค์ที่5 ในวันนี้ ได้ประกอบพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานใว้ที่วัดมงคลชัยพัฒนา


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts