นราธิวาส-ด่านพรมแดนสุไหงโกลก ตรวจเข้มคัดกรอง เชื้อโคโรนา สร้างความมั่นใจ นทท. 

นราธิวาส-ด่านพรมแดนสุไหงโกลก ตรวจเข้มคัดกรอง เชื้อโคโรนา สร้างความมั่นใจ นทท.  เฝ้าตรวจและสุ่มตรวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางข้ามด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เข้ามาในประเทศไทย ที่บริเวณพื้นที่คัดกรอง ด่านสุไหงโก-ลก

 


วันนี้ 25 ม.ค.63 ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เฝ้าตรวจและสุ่มตรวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางข้ามด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จากฝั่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เข้ามาในประเทศไทย ที่บริเวณพื้นที่คัดกรอง ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคปอดอักเสบรุนแรง ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศจีนที่เมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน


ซึ่งหลังจากประเทศไทยพบมีผู้ป่วยชาวจีนติดเชื้อโคโรนาไวรัส เดินทางเข้าประเทศไทย จึงทำให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเฝ้าระวังและตั้งจุดคัดกรองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ โดยเน้นตรวจคัดกรองเข้มชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน


โดยได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การสังเกตและเฝ้าระวังโรคดังกล่าวไว้ที่บริเวณทางเข้า ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และมี จนท.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมาตรวจเพื่อวัดระดับไข้ในตัวของ นักท่องเที่ยวที่ต้องสงสัยว่ามีไข้สูงและสอบประวัติเพื่อติดตามผลด้วย


นอกจากนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้ประสานความร่วมมือไปยัง จนท.สาธารณสุข รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ในการช่วยกันเฝ้าระวังและคัดกรองโรคฯ ซึ่งจะทำให้ชายแดนทั้งสองประเทศปลอดจากเชื้อโคโรนาไวรัสได้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts