นาวิกโยธินบรรจุอัฐิ พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริอดีตผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินลำดับที่ 9 (ชมคลิป)

นาวิกโยธินบรรจุอัฐิ พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริอดีตผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินลำดับที่ 9

 

ที่ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มาเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิ พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ อดีตผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลำดับที่ 9 พร้อมวางพวงมาลา เพื่อคารวะแด่ดวงวิญญาณ โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร อดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนญาติ พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริฯ เข้าร่วมในพิธี


พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ กล่าวว่า พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินลำดับที่ 9 ได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน สำหรับบรรจุอัฐิของทหารนาวิกโยธิน และผู้ที่ร่วมรบกับทหารนาวิกโยธิน ที่ได้สละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องเอกราขอธิปไตยของชาติ และการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ ในเหตุการณ์และสถานการณ์การสู้รบทั่วประเทศ เป็นสถานที่ทหารนาวิกโยธินยึดถือเป็นประพณีปฏิบัติ สำหรับบรรจุอัฐิ ของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารนาวิกโยธิน คือ ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ล่วงลับไปแล้ว การมาร่วมชุมนุมอยู่ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินในวันนี้ เพื่อร่วมกันจัดงานอันเป็นเกียรติยิ่งของทหารนาวิกโยธิน การบรรจุอัฐิของ พลเรือโท ประเสริฐ น้อยคำศิริ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลำดับที่ 9


สถานที่บรรจุอัฐิ ที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้า แห่งนี้ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิ ของอดีต ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ล่วงลับไปแล้ว จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย พล.ร.ต.ทหาร ขำหิรัญ ลำดับที่ 1 น.อ.ขุนศรีนาวา ลำดับที่ 2 พล.ร.อ.ประสงค์ พิบูลย์สงคราม ลำดับที่ 3 พล.ร.ต.สนอง นิสาลักษณ์ ลำดับที่4และ6 พล.ร.ท.ม.จ.กาฬวรรณดิศ ดิศกุล ลำดับที่ 5พล.ร.อ.โสภณ สุญาณเศรษฐกร ลำดับที่ 7 พล.ร.อ.เกษม เมฆลอย ลำดับที่10 พล.ร.อ.นคร พิบูลย์สวัสดิ์ ลำดับที่ 12 พล.ร.ทมนัส ปิ่นกุลบุตร ลำดับที่ 13 พล.ร.ท.จุมพล หงส์ทอง ลำดับที่ 15 ขอน้อมคารวะแด่ดวงวิญญาณ ของอดีตผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทั้ง 10 ท่าน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts