ฉะเชิงเทรา-การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการเดินรณรงค์ “ ประหยัดน้ำสู้วิกฤตภัยแล้ง ”  ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดน้ำเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้ง ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการเดินรณรงค์ “ ประหยัดน้ำสู้วิกฤตภัยแล้ง ”  ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดน้ำเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้ง ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


วันนี้ 22 มกราคม ที่หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการเดินรณรงค์ “ ประหยัดน้ำสู้วิกฤตภัยแล้ง ” ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดน้ำเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้ง แนะวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนขั้นตอนการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านมิให้รั่วไหลและเกิดน้ำสูญเสียเปลี่ยนความร่วมมือร่วมใจให้กลายเป็นพลังความสามัคคี เพื่อให้ทุกพื้นที่ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปให้ได้ โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ดร. นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. ร่วมเปิดงานและปล่อยขบวนเดินรณรงค์


ดร. นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ตามรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 18 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สุโขทัย ชัยนาท อุตรดิตถ์ นครสวรรค์และสุพรรณบุรี ส่งผลให้ขณะนี้ประชาชนในหลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า บางปะกง และพนมสารคาม ซึ่งเป็น กปภ. สาขาในพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการเดินรณรงค์ “ ประหยัดน้ำสู้วิกฤตภัยแล้ง ” โดยเริ่มปล่อยขบวนเดินรณรงค์ประหยัดน้ำผ่านบ้านเรือน ชุมชนและสถานที่ราชการ พร้อมแจกเอกสารและแผ่นพับแนวทางการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าที่สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ๆ แต่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านมิให้รั่วไหล เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการประหยัดน้ำ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือประหยัดน้ำจากประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อีกด้วย


นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ” จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเปลี่ยนความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนให้กลายเป็นพลังความสามัคคี ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและฝ่าวิกฤตแล้งในปีนี้ไปให้ได้


****************************

Related posts