องค์กรสิทธิมนุษยชนยกย่อง Dow เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดประจำปี 2563 ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)

องค์กรสิทธิมนุษยชนยกย่อง Dow เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดประจำปี 2563 ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)

 

มิดแลนด์ มิชิแกน – 21 มกราคม 2563 – บริษัท ดาว (Dow) ได้รับการเชิดชูเกียรติจากองค์กรสิทธิมนุษยชน (Human Rights Campaign (HRC) Foundation) ให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดแห่งปี พ.ศ. 2563 ด้านความเท่าเทียมสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) โดย Dow ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 15 ปีซ้อน ด้วยผลคะแนนยอดเยี่ยมจากดัชนีความเสมอภาคขององค์กร (HRC’s Corporate Equality Index) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบด้านนโยบายและการปฏิบัติขององค์กรที่มีต่อกลุ่มพนักงาน LGBTQ+

เอมี วิลสัน หัวหน้าทนายความและเลขานุการ บริษัท Dow ผู้สนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ และเครือข่ายพนักงานกลุ่ม GLAD ของบริษัท กล่าวว่า “รางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้านสิทธิและความหลากหลาย รวมถึงการผลักดันส่งเสริมนโยบายและข้อประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมต่อกลุ่มพนักงาน LGBTQ+”

“รางวัลดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จปลายทางที่เกิดขึ้นและจบลง แต่เป็นการย้ำเตือนให้บุคลากรของเราทุกคนมุ่งมั่นสร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม สนับสนุนให้ทุกคนก้าวสู่การให้คุณค่ากับความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างไปด้วยกัน และเป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และชุมชนที่เราทำงานและอยู่อาศัย ได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน เพราะนี่คือสิ่งถูกต้องเหมาะสมที่ควรจะทำให้เกิดขึ้น” คาเรน เอส คาร์เธอร์ ประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Dow กล่าว

Dow มีนโยบายและข้อประพฤติปฏิบัติอันยอดเยี่ยมต่อกลุ่มพนักงาน LGBTQ+ รวมทั้งสวัสดิการที่เท่าเทียมซึ่งมีให้กับคู่ชีวิตเพศเดียวกัน ทั้งด้านสุขภาพ ทันตกรรม ประกันชีวิต วันลาเมื่อคนใกล้ชิดเสียชีวิต การโยกย้ายสถานที่ทำงาน การย้ายงานตามคู่สมรสกรณีทั้งสองคนทำงานที่ Dow และผลประโยชน์กรณีพนักงานเสียชีวิตที่มอบให้แก่คู่สมรส

บริษัท Dow ยังสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ ส่งเสริมความยุติธรรมและการปฎิบัติที่เท่าเทียมต่อพลเมือง LGBTQ+ โดยเมื่อไม่นานมานี้ Dow ได้ผลักดันให้เกิดการสนับสนุนกฎหมายด้านความเท่าเทียม ซึ่งเป็นกรอบการทำงานให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในการสร้างความมั่นใจเรื่องความเป็นธรรมและโอกาสสำหรับทุกคน นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันข้อปฏิบัติต่าง ๆ กับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลมากยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2562 ผู้บริหารของ Dow ทั้งหมด 4 คน ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลากร LGBT+ ชั้นนำที่มีความโดดเด่น (OUTstanding’s “Leading LGBT+ Professionals” lists) จาก Yahoo! Finance ซึ่ง จิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dow ยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บริหาร LGBT+ ที่โดดเด่นลำดับที่ 3 และเป็นลำดับต้น ๆ ของผู้นำในอนาคตที่เป็น LGBT+ นอกจากนี้ Dow ยังได้ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผ่านมูลนิธิ การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการต่าง ๆ และการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับหลาย ๆ องค์กร อาทิ Out & Equal Workplace Advocates (O&E), PFLAG National, Victory Institute, Workplace Pride และ GLAAD ซึ่งความร่วมมือต่าง ๆ เหล่านี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท Dow ที่ให้คุณค่ากับความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลนั่นเอง

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts