เชียงใหม่/ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”ประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอแม่ออน (ชมคลิป)

เชียงใหม่/ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”ประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอแม่ออน

 

 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ จัด“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด“โครงการฯ พร้อมด้วย ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ,นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ,นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ,นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน และนายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสามารถในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น จากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของ ห้างแว่นท็อปเจริญ ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ในถิ่นทุรกันดารและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้มีสายตาและสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้น มองเห็นชัดเจน และได้มีแว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลาน เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


โดยหลังจากที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้แว่นท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 10 ปี และยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอีก 5 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2567 อีกด้วย

และในครั้งนี้นับเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงวัยครั้งที่ 140 โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการได้ช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 55,825 ราย เป็นชาย 24,259 รายและหญิง 31,566 ราย กระผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากแว่นท็อปเจริญ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นที่ครบครัน มาให้บริการประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้

โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดหาพื้นที่ดำเนินโครงการ ตลอดจนคัดเลือกผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามพระราชประสงค์“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน

ในนามของห้างแว่นท็อปเจริญ ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทำให้ห้างแว่นท็อปเจริญ ได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท นำโครงการเพื่อสังคมดีๆ อย่างโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ มามอบให้ผู้สูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts