ชุมพร – พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร (ชมคลิป)

ชุมพร – พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

 

วันจันทร์ที่ 20 ม.ค.63 เวลา 09.00น. พลตำรวจตรี วิมล พิทักษ์บูรพา ผบก.ภ.จว.ชุมพร มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ณ สนามยิงปืนจังหวัดชุมพร


พันตำรวจเอกเฉลิมวุฒิ วงษ์เวียนจันทร์ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม และสายสืบสวน และในปัจจุบันจังหวัดชุมพร ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการขยายด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนแล้ว ตำรวจจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านยุทธวิธี เพื่อป้องกันและระงับเหตุ หยุดยั้งอาชญากรรม หรือคนรายได้ ตามที่ท่าน พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ ได้ให้วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ “เป็นหลังประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”


พลตำรวจตรี วิมล พิทักษ์บูรพา เปิดเผยว่า มีความยินดีที่มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่ให้เกียรติ ให้ความสำคัญ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันนี้ และขอให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย ใช้ความระมัดระวังและมีสมาธิในการฝึก เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักท่องเที่ยว และประชาชน ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด และ ขอฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนทีได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกๆบ้านให้ช่วยหันกล้องสอดส่อมาบริเวณหน้าบ้านให้เห็นพื้นผิวถนนเพื่อที่จะได้ร่วมไม้ร่วมมือตรวจสองและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการตำรวจอีกทางด้วยจึงขอฝากขอบคุณประชาชนมายังสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนชาวชุมพรทุกท่าน


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts