ระยอง – รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01)ให้แก่ประชาชนในจังหวัดระยอง (ชมคลิป)

ระยอง – รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01)ให้แก่ประชาชนในจังหวัดระยอง

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 ม.ค.2563 ที่อาคารศูนย์กลางการเกษตร อบต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรอำเภอปลวกแดง และอำเภอเขาชะเมาจำนวน 40 ราย 539 ไร่ และมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP จำนวน 10 ราย และบัตรดินดี จำนวน 20 ราย

โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พร้อม นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.จังหวัดระยอง ดร.วิชัย ล้ำสุทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พลตำรวจตรี ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 และคณะ ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ด้วย


พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เยี่ยมชมสินค้าเกษตรของเกสรตกร และกลุ่มวิสาหกิจที่มีที่ทำกินในเขต ส.ป.ก.4-01 ด้วย ทั้งนี้การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)แก่เกษตรกรชาวจังหวัดระยองดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีเอกสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และเพื่อให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลจากการบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง


ทั้งนี้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (ส.ป.ก.ระยอง) มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 108,153 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้วจำนวน 4,208 ราย 5,317 แปลง 79,876 ไร่ แยกเป็น 1. พื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 4,105 ราย 5,087 แปลง เนื้อที่ 79,733 ไร่ 2.พื้นที่อยู่อาศัยจำนวน 193 ราย 230 แปลง เนื้อที่ 143 ไร่


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในอนาคตที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จะมีมูลค่าเหมือนกับโฉนดที่ดิน ซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาแก้กฎหมายการใช้ประโยชน์ในที่ดินส.ป.ก.ดังกล่าว เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินดังกล่าว ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเกษตรกรที่อาศัยที่ทำกินในเขต ส.ป.ก.ยังสั่งการให้ ส.ป.ก.นำเงินกองทุนมาแก้ไขปัญหา โดยทำธนาคารน้ำใต้ดิน และหาแหล่งน้ำเพิ่มให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ


อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในภาพรวมทั้งประเทศว่า ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 พันล้านบาท ขุดเจาะบาดาล จำนวน 500 บ่อ รวมทั้งได้สั่งการให้กรมฝนหลวง ดูสภาพความชื้นในอากาศ หากมีความเพียงพอก็ขอให้ขึ้นบินเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนอย่างทันทีอีกด้วย…

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts