กระบี่-ชลประทานกระบี่ ประเมินหน้าแล้งนี้มีน้ำเพียงพอ แม้ฝนไม่ตก  เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ถึงเดือนพฤษภาคม (ชมคลิป)

กระบี่-ชลประทานกระบี่ ประเมินหน้าแล้งนี้มีน้ำเพียงพอ แม้ฝนไม่ตก  เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ถึงเดือนพฤษภาคม

 

 

16 ม.ค.2563 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานข้อมูลเบื้องต้นจากชลประทานกระบี่ ในปี 63 ประเมินสถานการณ์หน้าแล้งนี้มีน้ำเพียงพอ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ถึงหน้าฝน เดือนพฤษภาคม โดยล่าสุดข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มค 2563 นั้นได้มีการสำรวจน้ำในพื้นที่ต่างๆ ในเขตความรับผิดชอบที่ทางชลประทานกระบี่เป็นผู้ดูแลนั้น มีแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งไม้หมด8 แห่ง

แบ่งเป็นฝ่าย 3 แห่ง และอ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง รวมปริมาณกักเก็บทั้งหมด 26.687 ล้าน ลบ.ม โดยกระบี่มีพื้นที่ทั้งหมด 2,937,144 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 1,937,903 ไร่ คิดเป็น 65.98 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ในเขตชลประทาน 49,467 ไร่ คิดเป็น 2.55 ของพื้นที่ทางการเกษตรของกระบี่ ปริมาณความต้องการใช้น้ำตามกิจกรรมมีดังนี้ เกษตร 86 % อุตสาหกรรม 3 % อุปโภค-บริโภค 4 % รักษาระบบนิเวศน์ 7 % รวมความต้องการใช้น้ำทั้งหมด 117.50 ล้าน ลบ.ม

นายศราวุธ จันทิปะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งและการใช้น้ำในปีนี้ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงกว่าปีที่แล้ว ทางด้านชลประทานกระบี่ จะทำการลดปล่อยน้ำในภาคการเกษตร ให้น้อยลงเนื่องจากมีการปรับปรุงระบบท่อใหม่ในอ่างเก็บน้ำในบางพื้นที่ สภาพโดยทั่วไปรวมปริมาณกักเก็บทั้งหมด 26.687 ล้าน ลบ.ม ขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตั้งแต่เดือน มกราคมไปจะถึง เดือนพฤษภาคม คาดการณ์ว่าปีนี้ภาวะฝนจะแล้งยาว และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งอีกด้วย

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts