SPRC ขนความสุขขึ้นเหนือ จัดงานวันเด็กให้น้องๆ อำเภอ อมก๋อย

SPRC ขนความสุขขึ้นเหนือ จัดงานวันเด็กให้น้องๆ อำเภอ อมก๋อย

 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 มกราคม 2563 นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต วายุวัฒนศิริ นางกนกพร เภรีภาส และนายจักรพงษ์ อินทสร้อย เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน จากทะเลอ่าวไทย สู่เด็กดอย” โดยได้รับการสนับสนุนจากทัพเรือภาคที่ 1 และผู้ประกอบการประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 7 จังหวัด

บริษัทฯ และภาคเอกชนในโครงการ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้เยาวชนและเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยในกิจกรรมมีการประกวดวาดภาพ ระบายสี และซุ้มเกมส์ ทั้งยังได้ส่งมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเช่น เครื่องต้มน้ำไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนในโครงการส่วนพระองค์โดยเสด็จพระราชกุศล พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานโครงการตามพระราชดำริ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts