“มงคล” ผู้ใหญ่ใจดี หจก.สระบุรีวณิชชากร รวบรวมเงินสนับสนุนทำให้อาชีวสระบุรี คว้ารองชนะเลิศที่2 แกะสลักหิมะ นานาชาติ 2020

“มงคล” ผู้ใหญ่ใจดี หจก.สระบุรีวณิชชากร รวบรวมเงินสนับสนุนทำให้อาชีวสระบุรี คว้ารองชนะเลิศที่2 แกะสลักหิมะ นานาชาติ 2020

 


ผู้ใหญ่ใจดี นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธาน หจก.สระบุรีวณิชชากร เป็นผู้รวบรวม การสนับสนุนเป็นเงิน จาก ชมรมธนาคารจังหวัดสระบุรีและธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี ธนาคารธนชาติ ธนาคารยูโอบี ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารแลนด์แอนค์เฮาส์ โรงโม่ศิลานิจ โรงโม่ภูพระลาน และ ตลาดโรงเกลือ มอบเงินสนับสนุนทั้งหมดรวมประมาณ 200,000บาท

เพื่อให้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นำไปใช้ในการฝึกซ้อม ซื้ออุปกรณ์ในการแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020 และค่าเดินทาง เพื่อแข่งขันระหว่างวันที่4-7 มกราคม2563 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้มาไม่เพียงพอ โดยมี นายไสว สีจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นผู้ควบคุมการฝึกสอนและได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่2 ทำชื่อเสียงให้ชาวสระบุรีและประเทศไทย


ทั้งนี้ นายไสว สีจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหารได้พานักเรียนนักศึกษาที่ไปแข่งขัน ไปกราบและให้นายมงคล ศิริพัฒนกุล ผู้ใหญ่ใจดี กล่าวโอวาท ก่อนเดินทางโดยเครื่องบินไปทำการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts