วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี คว้ารางวัลการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ2020 สาธาณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี คว้ารางวัลการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ2020 สาธาณรัฐประชาชนจีน

 

(14 ม.ค.63) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีกล่าวว่าทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี โดยการนำของ นายไสว สีจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายกิตติพล วิเชียรเชื่อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นผู้ควบคุมการฝึกสอนและมีนายอมรรัตน์ ศรีหิน หัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ เป็นผู้ฝึกสอน มีนักเรียนนักศึกษาทีไปทำการแข่งขันได้แก่ 1 .นายธนากร นวลปา 2.นายนพดล ศรีอินกิจ 3.นายพัธนพงศ์ จันทร์เตย 4.นายธีรพัฒน์ ฝั้นตี้น ได้ไปทำการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-7มกราคม 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทย


ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกซ้อมและทุกกำลังใจและความรักที่ชาวสระบุรี ภาครัฐ องค์กร ธนาคาร ผู้ประกอบการ หจก.สระบุรีวาณิชชากร บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นตัน ทีมีให้กับชาวอาชีวศึกษาสระบุรี รางวัลนี้ขอมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ แด่ทุกทุกท่าน เพื่อแสดงถึงความรัก ความทุ่มเทและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ที่ทำให้ทีมนี้มายื่นอยู่ ณ ที่นี้ได้


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts