ระยอง -เรารักตากสินมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ระยอง -เรารักตากสินมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล มินิมาราธอน “เรารักตากสิน ๒๐๒๐” ตอน รันทุกวรรค รักทุกวัน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ พร้อม นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นานพิชัย เลี่ยมสุวรรณ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาว ภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ร่วมเปิดงาน นายธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ

เพื่อจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ร่วมปล่อยแถวขบวนนักวิ่งในโครงการ เรารักตากสินมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ตอน “รัน ทุก วรรค รัก ทุก วัน” ซึ่งมีระยะทางตั้งแต่ 5 km และ 10.5 km โดยมีนักวิ่งและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 3,000 คน

Related posts