อบต.หนองปลิง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมจำนวนมาก (มีคลิปเปิด)

อบต.หนองปลิง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมจำนวนมาก

 

(11 ม.ค.63) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายชญาณ์อัฐ ผาสุขศาสตร์ นายกองค์บริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายสมชาย โพธิ์รักษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นายมนตรี บุญเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นายบัญชา นิลศิลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผู้นำชุมชน

ห้างร้าน บริษัทและประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนและมาร่วมในพิธี มีนายสุขสันต์ สุขสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง กล่าวรายงานตามวัตถุประสงค์ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563โดยทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งกำลังจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปในอนาคต ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามสาร คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “เด็กไทยยุดใหม่ รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts