กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ครั้งที่ 18” ด้วยคอนเซ็ปต์ “Green Mindset” (ชมคลิป)

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ครั้งที่ 18” ด้วยคอนเซ็ปต์ “Green Mindset”

 

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม2563 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ครั้งที่ 18” สร้างสรรค์ไอเดียรักษ์โลก ชวนเยาวชนคิดเปลี่ยนโลกด้วยฐานเกมที่มอบความสุขพร้อมสาระเรื่องการดูแลโลกที่เราอยู่อาศัย ซึ่งการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ในอนาคตย่อมส่งผลดีต่อการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่อาศัยได้ไม่ยาก จัดขึ้น ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นายอดุลย์ ประกอบสุข อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 11 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาผ่านโครงการด้านการศึกษารวมถึงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ
ช่วยสร้างบุคลากรในหลากหลายอาชีพที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคมและชาติไทย เช่น แพทย์ อุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งนับเป็นอาชีพที่สำคัญในยุคดิจิทัล ที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ


สำหรับกิจกรรมในวันนี้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เกมกิจกรรมหลากหลายที่สอดแทรกสาระความรู้เรื่องการจัดการขยะหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เข้ากับยุคสมัย อีกทั้งของขวัญที่แจกภายในงานปีนี้ได้จัดทำเป็นกล่องข้าวที่มีส่วนผสมจากฟางข้าวสาลีที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง


กิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้มีการคัดแยกขยะในบริเวณงานอย่างถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังได้ให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารในงานร่วมรณรงค์งดใช้โฟมตลอดงานอีกด้วย กลุ่ม ปตท. มีความมุ่งหวังที่จะดูแลสังคมโดยรอบในทุกมิติ ทั้งทางด้านสุขภาพ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญมากในการนำพประเทศไทยไปสู่การพัฒนาให้ถึงขีดสุด กอปรกับปัจจุบันเป็นยุคที่นานาประเทศหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น


ดังนั้น ประเทศไทยย่อมต้องการเยาวชนที่มีความรู้มีความสามารถในด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับตัวในโลกแห่งยุคดิจิทัล อันเป็นความหวังของชาติในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ สิ่งใดที่มีความเหมาะสมและดีงามอยู่แล้วก็ควรจะธำรงรักษาไว้สืบไป
สำหรับในปี 2563 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

 

ราชัญ กองทอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts