Rubbish​Communication.มอบลานกิจกรรมสวนสนุกให้โรงเรียน​นาจอมเทียนในวันเด็กแห่งชาติ​

Rubbish​Communication.มอบลานกิจกรรมสวนสนุกให้โรงเรียน​นาจอมเทียนในวันเด็กแห่งชาติ​

 

เมื่อเวลา​ 08.00น.​ของวันที่10​ มกราคม​ 2563​ ที่โรงเรียนวัดนาจอมเทียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 กลุ่มองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication นำโดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ทำการมอบสนามเด็กเล่น ให้กับทางโรงเรียน เนื่องจากได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้รุ่งเรือง

ประกอบกับอยากกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนทำกิจกรรมและทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ที่มีความเอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน จึงใช้กิจกรรมวันเด็กมาเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนสนามเด็กให้กับทางโรงเรียนวัดนาจอมเทียน เพื่อต้องการส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กด้วยเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ซึ่งจะช่วยฝึกความเชื่อมั่นในตัวเองและพัฒนากล้ามเนื้อ ใหญ่ที่แขน ขาให้แข็งแรง ฝึกการทรงตัว ฝึกความกล้าหาญ และการตัดสินใจ ฝึกทักษะการทำงานของร่างกาย และกล้ามเนื้อ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องเล่นในสนามกลางแจ้งยังช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้ คล่องแคล่ว ฝึกการทรงตัวให้มั่นคง ทำให้เด็กรู้จักปรับสิ่งใหม่ให้เข้ากับสิ่งที่คุ้นเคย นอกจากนั้นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งจะสร้างความกล้าหาญ กล้าแสดงออก รู้จักระมัดระวัง มีระเบียบวินัย และรู้จักการแบ่งปัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมี จิตสาธารณะ ที่หวังว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเด็ก ๆ เหล่านี้จะมีเมตตา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทำให้สังคมในอนาคตเป็นสังคมแห่งความสงบสุขซึ่งเป็นหลักสำคัญที่องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ต้องการปลูกฝังแก่เด็กๆทุกคน

ส่วนในพิธีรับมอบทางนางนพวรรณ จักษุสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาจอมเทียนได้มาเป็นตัวแทนรับมอบให้กับเด็ก พร้อมด้วยสักขีพยาน พ.ต.อ.ประเสริฐสุข เฮงสุวรรณ์ ผกก.สภ.นาจอมเทียน คณะครูอาจารย์ นักเรียน และคณะผู้ปกครอง

 

ภาพข่าว//สมชาย​ โคตล่ามแขก​ ผู้​สื่อข่าว​ภูมิภาค​ประจำเมืองพัทยา​จังหวัด​ชลบุรี​รายงาน

Related posts